Servisni ishlatish bo`yicha qonun qoidalar

Foydalanish shartlarining tomonlari bo’lib quyidagilar hisoblanadilar: bir tomondan SMSONA, ikkinchi tomondan foydalanuvchi – foydalanish shartlarini o’ziga qabul qilayotgan jismoniy shaxs.

Saytda formani to`ldirgan foydalanuvchiga har hafta malakali mutaxasislar tayyorlagan maslaxatlar xabar tarzida elektron pochta orqali jo`natiladi. Bu maslaxatlar sog`lom ayollar uchun mo`ljallangan. Va bu maslaxatlar faqat va faqat maslaxat, u hech qanday davolash maqsadida ishlatilishi mumkin emas. Barcha noxush xolatlar, salomatligining yomonlashishi va boshqalar uchun foydalanuvchi shaxsan javobgar xisoblanadi. SMSONA hech qanday javobgarlikni o`z zimmasiga olmaydi.